ADVOCATENGIDS

Advocaten en advocatenkantoren in Nederland vinden op plaats.

advocatengids.nl

Advocaten en advocatenkantoren Nederland

 

Welkom bij AdvocatenGids.NL. Wij brengen u in contact met meer dan 150 advocaten met diverse specialisaties. U kunt eenvoudigweg zoeken per provincie en doorklikken naar de website van het betreffende advocatenkantoor. AdvocatenGids.nl maakt deel uit van een groeiend netwerk van meer dan 60 juridische websites, zoals EchtscheidingsAdvocaten.nl, AdvocateninDenHaag.nl en StrafAdvocaten.nl.

 

NIEUW: VrouwelijkeAdvocaten.nl. Een activiteit van AdvocatenGids.nl

 

Promoot uw advocatenkantoor via AdvocatenGids.NL of op ťťn of meer van de 35 juridische websites. Neem contact op via dit formulier.

 

Advocaat

Een advocaat is een raadsman of raadsvrouw in juridische aangelegenheden. Anders dan een notaris, die meestal voor twee partijen werkzaam is, is de advocaat als belangenbehartiger altijd partijdig.

Toegang tot het beroep
Wie in Nederland als advocaat wil optreden, moet een verzoek tot beŽdiging doen aan de Rechtbank in het arrondissement waar hij zich wil vestigen. Wanneer de beŽdiging heeft plaatsgevonden, wordt de advocaat ingeschreven op het tableau van de plaatselijke rechtbank. Om beŽdigd te worden gelden specifieke wettelijke eisen, waaronder de eis dat een universitaire juridische opleiding met succes is gevolgd. Gedurende de eerste drie jaren mag de advocaat niet zelfstandig zijn beroep uitoefenen. Hij is dan als advocaat-stagiair werkzaam onder begeleiding van een ervaren advocaat als patroon. Als de advocaat-stagiair de verplichte beroepsopleiding heeft voltooid en daarnaast een aantal door de regionale balie voorgeschreven cursussen heeft gevolgd, krijgt hij na afloop van de genoemde drie jaren een zogenaamde stageverklaring. Daarna wordt de inschrijving als advocaat definitief.

Rechten en plichten van de advocaat
De Advocatenwet regelt het beroep van advocaat. De advocaat is verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, welke organisatie bevoegd is nadere regels te stellen aan de beroepsuitoefening, zoals ten aanzien van de inrichting van diens financiŽle administratie en de verplichte beroepsverzekering. De advocaat dient zich ook te houden aan specifieke gedragsregels en kan bij overtreding daarvan in het ergste geval uit het beroep worden gezet. De advocaat is verplicht zich jaarlijks te laten bijscholen en wordt daarop gecontroleerd.

Advocatengids.nl op Facebook: www.Facebook.com/advocatengids

Advocaat en procureur
Er bestaat een wettelijk verplichte procesvertegenwoordiging door een procureur in civiele procedures bij de rechtbank, het Gerechtshof of de Hoge Raad. Bij de kantonrechter en als gedaagde in een kort geding bij de rechtbank (de voorzieningenrechter) mag men wel in persoon, dus zonder procureur, verschijnen. Ook in strafzaken mag men zichzelf verdedigen. Maar in dergelijke gevallen kan een advocaat de omstandigheden en achtergronden vaak beter aan de rechter uitleggen dan de verdachte. Daarom is het vaak toch verstandig een advocaat in te schakelen.

De Orde van Advocaten
In de hoofdplaats van ieder gerechtelijk arrondissement wordt een tableau opgemaakt van de Orde van Advocaten, een lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie en een lijst van stagiairs, die hun kantoor in het arrondissement hebben. Het tableau en de lijsten worden aangeplakt of bekendgemaakt door de stafhouder, die ervoor zorgt dat zij worden bijgewerkt.

 

Aanmelding van uw kantoor
Uw kunt uw kantoor aanmelden via de pagina Uw kantoor aanmelden

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands